AP TET 2022 Free Mock Test – 2 || PAPER-1 SGT PAPER-2SA || 100 Bits

0%
10
Created on By
T Job Alerts

AP TET Free Mock Test - 2 || PAPER-1SGT PAPER-2SA || 100 Bits 100 Marks

  1. ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
  2. ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
  3. ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
  4. అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
  5. మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
  6. ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

1 / 100

గురువు చెప్పిన మాటలు పెడచెవిన పెట్టినందున రవి చెడిపోయాడు. ఈ వాక్యంలో "పెడచెవిన పెట్టు” జాతీయానికి అర్థం

2 / 100

1 బిలియన్కు సమానమైనది (సంఖ్య - పరిచయం)

3 / 100

The snow covered up the grass with her great white "cloak". Choose the meaning of the word "cloak".

4 / 100

Come out now, Cousin. Choose the correct tag of this sentence.

5 / 100

కర్నూలు జిల్లాకు గల సరిహద్దు రాష్ట్రాలు

6 / 100

 క్రింది త్రిమితీయ ఆకారాలలో శీర్షం లేనిది

7 / 100

క్రింది వానిలో ఒకటి బ్రూనర్ బోధనా సిద్ధాంతానికి సంబంధించనిది ?

8 / 100

"విహగము" అనగా

9 / 100

ఇతరుల నుండి ఏమి ఆశించకుండా, స్వీయ ప్రమాణాలను పొందడానికి ఉద్దేశింపబడ్డ పునర్బలన రకం

10 / 100

క్రింది అపరిచిత గద్యాన్ని చదివి 36-40 ప్రశ్నలకు జవాబులు గుర్తించుము. సంస్కృత పదం “ఉపాసన” వాస్తవిక జ్ఞానం అన్న అర్ధానిస్తుంది. తైత్తిరీయోపనిషత్తును పరిచయం చేస్తూ శంకరాచార్యుల వారు ఉపనిషత్ శబ్దానికిదే అర్థం వివరించారు. మనిషి జ్ఞానంకోసం బాహ్యవస్తువుల మీద ఆధార పడుతారు. అంతర్మథనం ద్వారా వాటి నుంచి సత్యాన్ని గ్రహిస్తాడు. జనరంజకమైన ఈ ధ్యాన విధానాన్ని 'ఉపాసన'గా వ్యవహరిస్తారు. ధ్యానంలో వివిధ గుర్తులు ఉపయోగిస్తారు. వాటిని అంతిమ వాస్తవాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. వస్తువుల ఉనికి, మూలం గురించే మనిషి ధ్యానిస్తాడు. శూన్యంలోంచి సృష్టి జరిగిందని ఉపనిషత్తులు వివరిస్తున్నాయి. “ఉనికి” ముందు, ఇప్పుడు, తరువాత ఉంటుంది. శాస్త్ర విజ్ఞానంలోని “పరిణామ సిద్దాంతాన్ని” బలపరిచే ఉపనిషత్తుల “క్షీణత" సిద్ధాంతం కూడా అన్ని వస్తువులూ “ఉనికి" ప్రక్షేపకాలే అని, అన్నీ మూలానికి లేదా అసలు స్థితికి చేరుకోవాలనీ, అలా అదృశ్యమైన జడ స్థితికి చేరుకొన్నట్టుగా అంతకుముందు ఉన్నట్టుగా ముందు ఉండేట్టుగా ఉంటుందని భావించాలి. 36. తైత్తిరీయోపనిషత్తును పరిచయం చేస్తూ శంకరాచార్యులు ఉపనిషత్ శబ్దానికి వివరించిన అర్థం.

11 / 100

The form of reliability that is used to judge the consistency of results across items on the same test is;

12 / 100

Choose the word with wrong spelling.

13 / 100

You must take care of your parents. This sentence indicates:

14 / 100

కార్ల్ రోజర్స్తో చే ప్రతిపాదించబడిన మంత్రణ విధానం

15 / 100

(3/13)⁻² × (3/13)⁻⁹ = (3/13)²ˣ⁺¹ అయిన 'x' విలువ

16 / 100

₹12,000 లకు సంవత్సరానికి 10% వడ్డీరేటు చొప్పున 1 నెలకు అయ్యే వడ్డీ (రూ॥లలో)

17 / 100

“పలు భాషణ అలవాట్లతో కూడిన సంక్లిష్ట వ్యవస్థ భాష” అని నిర్వచించిన వారు

18 / 100

I built a high wall all around. Choose the correct passive voice of the sentence.

19 / 100

Formative evaluation is :

20 / 100

"నూర్పిడి, కలుపు, ధాన్యం, నాట్లు” పదాలను వరుసక్రమంగా అమర్చిన వాటిలో సరైనది గుర్తించండి.

21 / 100

Middle English was the result of the:

22 / 100

- 62, - 37, - 12 .... క్రమంలో తర్వాత సంఖ్య (పూర్ణ సంఖ్యలు)

23 / 100

3/5 కు సమానమైన భిన్నం (భిన్నాలు)

24 / 100

'శిక్షలు తప్పించుకోవడానికి విధేయత' దశ క్రింది కోల్బర్గ్ నైతిక వికాస స్థాయికి చెందును.

25 / 100

The teacher explained the problem .............. the students. Choose the correct preposition that fits the blank.

26 / 100

How can you .......... that ? Choose the correct form of the verb that fits the blank.

27 / 100

వయాజ సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశల్లో అవిపర్యాత్మక భావనాలోపం ఈ దశకు సంబంధించినది

28 / 100

పిల్లవానికి వ్యాసరచనపోటీలో పాల్గొనాలని ఉన్నప్పటికీ, సరిగా రాయలేనని, బహుమతి రాదని భయపడి పాల్గొనకపోవడంలోని రక్షక తంత్రం

29 / 100

పద్యం రచించిన కవి ?

30 / 100

బొమ్మ - ప్రకృతి.

31 / 100

ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో 151 మంది పిల్లలు వున్నారు. విద్యా హక్కు చట్టం - 2009 ప్రకారం ఆ పాఠశాలలో వుండాల్సిన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య

32 / 100

బందూరా ప్రకారం సాంఘిక అభ్యసన ప్రక్రియలో మొదటి అంశం

33 / 100

"ఇది ఇలా జరిగింది" అని చెప్పే సాహిత్య ప్రక్రియ

34 / 100

దేశము .......... కాపాడిన వీరులు. ఖాళీలో సరిపడు విభక్తి ప్రత్యయాన్ని గుర్తించండి.

35 / 100

ఒక సంఖ్యను రెట్టింపు చేసి 10 తీసివేయగా 32కు సమానమైన ఆ సంఖ్య (సంఖ్యలు - పరిచయం)

36 / 100

వ్యక్తి వికాసంపై అనువంశికత ప్రభావాన్ని సమర్థించే అధ్యయనం

37 / 100

విద్యార్థులలో మానసిక అనారోగ్యానికి కారణం

38 / 100

NCF - 2005 ప్రకారం పిల్లలకు భౌతికంగా అసౌకర్యం కలిగించగల సాధారణాంశం

39 / 100

90. 15 మంది విద్యార్థులకు ఒక పరీక్షలో వరుసగా 8, 1, 5, 2, 6, 5, 5, 0, 1, 9, 7, 8, 0, 3, 5 మార్కులు వచ్చిన, 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందిన విద్యార్థుల సంఖ్య (సంఖ్యలు - పరిచయం)

40 / 100

భాషా వికాస దశల వరుస క్రమంలో మూడవ దశ

41 / 100

“వక్తృత్వం" అనగా

42 / 100

ఈ పద్యంలోని మకుటం

43 / 100

తన విద్యార్థుల ప్రవర్తనను పరిశీలించాలనుకున్న ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థులు ఆడుతున్న ఆటలో తాను ఒక ఆటగాడిగా పాల్గొన్నాడు. ఈ పరిశీలనా రకం

44 / 100

“శ్రీరామా” పదం యొక్క గణం

45 / 100

'విదేశీ భాషను సరిగా ఉచ్ఛరించడం నేర్చుకోవడంలో మాతృభాష ప్రభావాన్ని' అభ్యసన బదలాయింపు దృష్ట్యా క్రింది రకంగా చెప్పవచ్చు.

46 / 100

ఒక లారీ 297 కి.మీ. ప్రయాణించడానికి 54 లీటర్ల డీజిల్ అవసరమైన, 550 కి.మీ. దూరం ప్రయాణించడానికి అవసరమయ్యే డీజిల్ (లీటర్లలో)

47 / 100

పై పద్యంలో ప్రస్తావించిన మహనీయుడు

48 / 100

అభినవ పోతన, అభినవ కాళిదాసు, మధురకవి, కవి చక్రవర్తి బిరుదులు గల కవి.

49 / 100

జ్ఞానంకోసం బాహ్య వస్తువుల మీద ఆధారపడే మనిషి దీని ద్వారా వాటి నుంచి సత్యం గ్రహిస్తాడు.

50 / 100

తరగతులు 125-150, 150-175, 175-200, .... ల తరగతి పొడవు (సాంఖ్యకశాస్త్రం - పరిచయం)

51 / 100

నీరజ 7.00 PM నుండి 8.15 PM వరకు చదివిన, ఆమె చదవడానికి కేటాయించిన సమయం (నిమిషాలలో)

52 / 100

Choose the suffix that suits the word "quick" to form an adverb.

53 / 100

ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఉపాధ్యాయుడు తాను బోధించబోయే అన్ని పాఠ్యాంశాలకు తయారుచేసుకొనే

54 / 100

శాస్త్రీయ నిబంధనంలో గంటకొట్టినప్పుడు లాలాజలం స్రవించడమనే నిబంధిత ప్రతిస్పందన క్రమంగా మాయమవ్వడం

55 / 100

శాస్త్ర విజ్ఞానంలోని పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని బలపరిచే ఉపనిషత్తుల సిద్ధాంతం.

56 / 100

క్రింది వానిలో గౌణ అవసరం

57 / 100

వ్యక్తి యొక్క భవిష్యత్తు సాధనను సూచించే ప్రస్తుత నిష్పాదన

58 / 100

ఈ పద్యంలోని ఛందస్సు

59 / 100

The patient had died before the doctor ...... Choose the correct form of the verb that fits the blank.

60 / 100

They "never" expected to have any more. Choose the part of speech of the word 'never'.

61 / 100

ఇప్పుడు చూస్తున్న పరిస్థితి ముందెన్నడూ చూడకపోయినా చూసినట్లుగా అనుభూతి కలగడాన్ని ఇలా పిలుస్తారు.

62 / 100

The following is not suggested to be prescribed in the supplementary reader as syllabus.

63 / 100

"భ్రమరం" అనగా అర్థం

64 / 100

క్రింది వాటిలో కేవలం హ్రస్వాక్షరాలతో ఏర్పడిన పదం గుర్తించండి.

65 / 100

ఒక దీర్ఘచతురస్రం మరియు వృత్తాల యొక్క వైశాల్యాలు సమానం. దీర్ఘచతురస్రం యొక్క కొలతలు 14 సెం.మీ. × 11 సెం.మీ. అయిన వృత్త వ్యాసార్థం (సెం.మీ.)

66 / 100

విషయాన్ని గ్రహించడంలో వాగింద్రియాలకు ఏమాత్రం శ్రమలేకుండా, కేవలం కంటిచూపుతో చదవడం

67 / 100

ఈ నాయకత్వ శైలి యందు నాయకుడు నామమాత్రంగా ఉంటాడు. సభ్యులు పూర్తి స్వేచ్ఛను కలిగి వుండి, తుది నిర్ణయాలు తమకు తామే తీసుకుంటారు.

68 / 100

"భాషౌన్నత్యం” పదాన్ని విడదీయగా వచ్చిన రూపం

69 / 100

I told him............do it.

70 / 100

క్రింది వానిలో స్మృతిని పెంచేది

71 / 100

కింది వాక్యానికి సరైన ప్రశ్నార్థక వాక్యాన్ని గుర్తించండి. 'అవ్వ శిష్యులకు సూదిని ఇచ్చింది'.

72 / 100

"I'll catch you in a minute ", replied Seema. Choose the correct reported speech of the sentence.

73 / 100

క్రింది అపరిచిత పద్యాన్ని చదివి 31-35 ప్రశ్నలకు జవాబులను గుర్తించుము. మానవుడే మాధవుండను జ్ఞానంబున ప్రజల సేవ సలుపు మదియె నీ మానవతలోని మాన్య స్థానంబునె గాంధి తాత సద్గుణ జాత ! 31. కవి ఎలాంటి ఆలోచనతో సేవ చెయ్యమని ప్రబోధిస్తున్నాడు?

74 / 100

తెలంగాణ వ్యవహారికంలో “జోకు” అనే పదాన్ని .... ఏ అర్థంలో వాడుతారు?

75 / 100

నిర్మాణాత్మక మదింపు నందు స్లిప్ టెస్ట్ కం ఇవ్వవలసిన భారత్వం

76 / 100

Read the passage and choose the correct answer to the question given after. A library inspires the students to develop the habit of reading books. The reading room provides an atmosphere where every man wants to read the books. 80.We can develop our reading habit;

77 / 100

తరగతి గదిలో అభ్యసనాన్ని వేగవంతం చేసేవి

78 / 100

ధ్యానంలో వివిధ గుర్తులు ఉపయోగించడం ద్వారా తెలుసుకొనేది

79 / 100

పిల్లలు వారి స్నేహితులతో జరిపే మొదటి సాంఘిక కృత్యంగా చెప్పబడే క్రీడారకం

80 / 100

The following focuses on natural way of learning a second language like that of the acquisition of the first language.

81 / 100

Lara is not so great as Tendulkar. Choose the comparative degree of this sentence.

82 / 100

If you are thirsty, you can drink buttermilk. This is;

83 / 100

 క్రింది వాటిలో సరియైన ప్రవచనం

84 / 100

సంసిద్ధతా నియమం, అభ్యాస నియమం, ఫలిత నియమాలు క్రింది సిద్ధాంతం యొక్క ఫలితం

85 / 100

క్రింది వానిలో బౌద్ధిక వనరు

86 / 100

క్రింది వారిలో 'విద్యనేర్వగల మానసిక వికలాంగులు'

87 / 100

సహజాతాలు వాటి ఉద్వేగాలకు సంబంధించి సరియైన జత

88 / 100

Usha's meticulous systematic training began in "earnest". Choose the synonym of the word, 'earnest'.

89 / 100

He hopes that he will win the first prize. This sentence has;

90 / 100

3, 4 మరియు 9ల యొక్క మొదటి మూడు సామాన్య గుణిజాల మొత్తం

91 / 100

ఉపనిషత్తుల వివరణ ప్రకారం సృష్టి ఇందులోంచి జరిగింది.

92 / 100

ఈ స్మృతి రకంలో విషయం ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచు కోవడం జరుగుతుంది.

93 / 100

Choose the grammatically correct sentence from the following.

94 / 100

దమనం చేయబడిన అచేతనంలోని భావాలను వెలికి తీయడానికి సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ చే చెప్పబడని టెక్నిక్

95 / 100

ఉపాధ్యాయుడు తాను బోధించిన అంశాన్ని విద్యార్థులు ఏ మేరకు నేర్చుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి తోడ్పడేది

96 / 100

Ramesh "set up" a new business. Choose the meaning of the phrasal verb 'set up' in the context.

97 / 100

ప్రమీలకు ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలో సీటు వచ్చింది. ఆ కళాశాల అంటే ఆమకు ఇష్టం. కానీ హాస్టల్లో వుండడమంటే ఆమెకు అయిష్టం. ఈ సంఘర్షణ

98 / 100

20 టన్నుల ఇనుము ఖరీదు ₹6,00,000 అయిన 560 కిలోల ఇనుము ఖరీదు (రూ॥లలో)

99 / 100

Manjula and Sruthi play .......... guitar well. Choose the correct article that fits the blank.

100 / 100

“ఈరోజు నుండి మేమందరం మా ఇళ్ళల్లో అనవసరంగా విద్యుత్తును వృథా చేయమని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం” ఈ వాక్యంలో ఉన్న స్పృహ

Your score is

The average score is 57%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.